Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Pablo.jpg

Indemnizații pentru cei ce obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe

Dacă te numeri printre artiștii afectați de restricționarea activităților din sfera culturală, conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 , ai la dispoziție accesarea indemnizației de sprijin de pentru persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe.

Condiții de eligibilitate

-activitatea ta artistică să fie întreruptă din cauza pandemiei de COVID-19

-să NU realizezi alte venituri din alte surse în afara celor rezultate din activitățile restricționate

-în ultima lună, anterior declanșării epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, ai obținut venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, iar pe perioada stării de alertă activitatea desfăşurată se menține întreruptă și se înscrie în domeniul/domeniile cu restricții de activitate

Documente necesare

-copie a actului de identitate;

– copie după un contract de drepturi de autor și drepturi conexe din ultimele 9 luni, anterior declanșării stării de urgență;

-copie după extrasul de cont

– declarația pe propria răspundere

  • Documentele necesare solicitării indemnizației prevăzute de lege se transmit la agenţiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. Spre exemplu, pentru solicitări depuse în luna noiembrie pentru octombrie, luna aferentă solicitării este luna octombrie.

Cererea și declarația pe proprie răspundere se completează online aici:  https://aici.gov.ro/home, selectând ‘’Procedura acordare indemnizatie pentru persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe’’ iar apoi selectând Agenția Județeană aferentă județului în care ai reședința.

** În cererea disponibilă online vei bifa casuțele corespunzătoare activității restricționate, si vei adăuga codul CAEN corespunzător, respectiv codul 9001 pentru activitati de interpretare artistica (spectacole).

ATENȚIE!!!

Veniturile obținute din indemnizația acordată de la bugetul de stat ca urmare a întreruperii activității cauzată de pandemia de coronavirus, nu se cumulează cu celelalte venituri independente în calculul pentru depășirea plafonului.

Având în vedere că, veniturile cu titlu de indemnizații sunt acordate în formă brută, artistul datorează pentru aceste sume contribuțiile sociale și impozit, indiferent de veniturile independente anterioare și ulterioare perioadei de acordare a indemnizației.

Însă, dacă veniturile independente anterior amintite se situează sub pragul de 26.760 lei/an contabil, indemnizația nu va fi adaugată la baza de calcul pentru depășirea plafonului.Drept urmare, nu se vor datora contribuții și din veniturile independente.

Irina Mihăilescu – Consilier General al Asociației MUZE – Asociația pentru Teatru, Film, Muzică și Dans

Teodora Stanciu –Consilier juridic al Asociației MUZE – Asociația pentru Teatru, Film, Muzică și Dans

Similar Posts

Faci un comentariu sau dai un răspuns?