Pe ordinea de zi din 27.05.2021 a sedintei de Guvern se analizeaza, la prima lectura, proiectul unei OUG care urmareste completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Proiectul arata ca anumite categorii de persoane active economic cum ar fi artiștii, deși domeniile de activitate nu mai sunt supuse restricțiilor severe, însă sunt impuse limitări funcționale ce țin de măsurile de protecție sanitară sau de numărul de participanți la evenimente culturale ori sportive, nu vor putea realiza, în condițiile limitărilor funcționale, venituri suficiente pentru satisfacerea nevoilor zilnice de trai ale proprii și ale membrilor familiilor astfel ca se se propune ca:

Începând cu luna iunie 2021, beneficiază, la cerere, de indemnizația prevăzută la art. 3 alin.(1) și persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare.

Persoanele beneficiare sunt asadar: persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Indemnizatia prevazuta este de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Plata indemnizaţiei ar urma sa se realizeze de la bugetul de stat alocat MMPS, prin ANPIS şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
Pentru indemnizaţie se va datora impozit pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în ondițiile prevăzute de art. XIX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare.

Preluare contzilla.

Similar Posts

Lasă un răspuns