Artistii si schema de ajutor de stat

Ref. Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor scheme de ajutor de stat și de minimis pentru relansarea sectorului cultural

În atenția Ministerului Culturii

În atenția Unității de Management a Proiectului

Stimate domnule Ministru al Culturii Bogdan Gheorghiu,

Stimate domnule Director al Unității de Management a Proiectului Bogdan Trîmbaciu,

MUZE – Asociația pentru Teatru, Film, Muzică și Dans 

Formulează următoarele propuneri, pentru a fi implementate în forma finală a schemei de ajutor de stat, raportându-se la forma prezentată pe site-ul Ministerului Culturii în data de 23 februarie.

Susținem includerea artiștilor persoane fizice drept beneficiari ai schemei de ajutor de stat, urmând una din fomele exemplificate mai jos:

1. Acordarea de ajutoare persoanelor fizice, prin intermediul organismelor de gestiune colectivă ce vor putea deveni administratori de schemă. Ajutoarele constau într-o sumă fixă, în valoare de 4000 de euro, pentru fiecare membru al organismului de gestiune colectivă, exceptând membrii străini nerezidenți sau moștenitorii, cât și pentru nemembrii ce au încasat de la acestea sau se regăsesc în playlist-ul acestora în anii 2019 și 2020.

2. Compensarea pierderilor persoanelor fizice, prin acordarea unor sume forfetare, prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, în funcție de veniturile totale (din toate sursele de venit) ale artistului înregistrate în anul 2019. Propunem ca sumele să fie stabilite în funcție de anumite plafoane și intervale de venituri. Atașăm și o simulare, cu titlu de exemplu, în acest sens, bazându-ne pe informațiile oferite de organismele de gestiune colectivă:

Incasari brut 2019Nr artistiSuma ajutor Total sume
07624885 €6,750,133 €
> 0 < 500045591,583 €7,214,682 €
> 5000  < 100004732,925 €1,383,538 €
> 10000  < 200003203,980 €1,273,612 €
> 20000  < 300002146,553 €1,402,373 €
> 300003108,854 €2,744,893 €
Total13500 20,769,231 €
  • În oricare din aceste variante, solicităm a nu se lua în vedere acest ajutor la calculul privind depășirea plafonului pentru stabilirea obligațiilor fiscale;
  • De asemenea, solicităm ca obținerea acestui ajutor să nu afecteze dreptul artistului de a își încasa indemnizația;
  • Argumentăm această propunere prin faptul că organismele de gestiune colectivă din zonele de teatru, film, muzică și dans au în evidență (membri și nemembri) toți titularii de drepturi care au fost difuzați sau care au susținut spectacole publice în ultimii ani, aceștia reprezentând imensa majoritate a sectorului cultural lucrativ. Beneficiarii acestei măsuri ar fi muzicieni, actorii, dansatorii, balerinii, regizorii, scenariștii, cascadorii, textierii, scriitorii, casele de discuri, păpușarii, circarii, etc;
  • Considerăm aceste sume drept vitale pentru supraviețuirea multor titulari de drepturi de autor, mai ales artiști interpreți, ce se află la pragul reprofilării profesionale;
  • Transpunerea măsurii de compensare a artiștilor prin organismele de gestiune colectivă, așa cum este prezentată pe site-ul Ministerului Culturii ar genera, din păcate, compensări infime artiștilor, având în vedere că pierderile de venituri înregistrate de aceștia sunt copleșitor mai mari din alte surse de venit (spectacole, filmări, etc) decât din drepturi de autor, efectiv. De aceea considerăm echitabil ca și lor să li se acorde ajutoare fixe, similare microgranturilor sau compensări, proporțional cu veniturile/pierderile totale, exact ca în cazul beneficiarilor subscriși celorlalte măsuri. 

În spiritul armonizării sectorului cultural, susținem propunerile categoriilor de artiști/potențiali beneficiari ce nu sunt acoperiți de măsura propusă de noi, astfel că:

  • Propunem ca măsura de încasare prin organismele de gestiune colectivă să se aplice tuturor titluarilor de drepturi de autor din zonele de teatru, film, muzică și dans, iar pentru artiștii plastici să se ia în calcul o măsură similară, prin care ajutoarele/compensările să ajungă la aceștia prin Uniunea Artiștilor Plastici sau prin AFCN, dacă acest lucru este posibil și nu doar prin Visarta. Argumentăm această propunere prin faptul că înțelegem că Visarta nu acoperă o majoritate a segmentului de artiști plastici.
  • Propunem ca pentru măsura II să fie beneficiare și persoanele juridice, având în vedere că există și entități juridice titulare de drepturi de autor.
  • Susținem reintroducerea microgranturilor cu valoare fixă de 8000 de euro.
  • Susținem introducerea Persoanei Fizice Autorizate ca beneficiar al schemei de ajutor de stat, având același regim ca societățile comerciale, ce pot aplica fie pentru procentul de 20% din diferența cifrei de afaceri a anului 2019 și cifra de afaceri a anului 2020, fie pentru microgranturi.

Cu deosebită considerație,

Răzvan-Adrian Ailenei – Președinte 

Elena Ghenoiu – Vicepreședinte 

Costin Crețulescu – Vicepreședinte 

Andrei Gâțu – Vicepreședinte MUZE 

Irina Mihăilescu – Consilier General MUZE 

În numele tuturor artiștilor, autorilor și titularilor de drepturi de autor, susținători ai acestei cereri.

În cadrul dezbaterii publice desfășurate pe 25.02.2021, s-au lămurit toate aspectele tehnice care țin de această propunere. La dezbatere au participat următorii: Connect-R, Bogdan Boantă, Adrian Titieni, Andra Gheorghe (Cocuța), Diana Dochia, Bogdan Trîmbaciu (UMP), Bogdan Nedelcu (ALIS), Mișu Cernea (CREDIDAM), Adi Cristescu, Ștefan Gheorghiu (CREDIDAM), Alexandra Tănăsescu (Cultura la dubă), Vlady Săteanu (Phoenix), Roberta Șerban, Cris Paul, sub găzduirea MUZE & ORDA.

Similar Posts

Lasă un răspuns