Schema de ajutor de stat 2023 – sectorul cultural

Finanțare nerambursabilă pentru Sectorul cultural independent!

În data de 1 noiembrie a început depunerea cererilor de finanţare în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent. Depunerea se desfășoară până la data de 4 decembrie.

Bugetul Schemei este estimat la aproximativ 28 milioane euro.

Criterii de eligibilitate:

 • societatea trebuie să fi fost înființată înainte de anul 2020
 • între anii 2020 si 2019, societatea trebuie să fi suferit o scădere a cifrei de afaceri aferentă unui CAEN eligibil
 • societatea nu se află în insolvență și are situațiile financiare anuale depuse pentru ultimii 4 ani

Beneficiarii pot fi întreprinderi și ONG care desfăşoară activităţi conform următoarelor coduri CAEN:

 • 1820 – Reproducerea înregistrărilor
 • 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat (limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg)
 • 4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate (limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg)
 • 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice)
 • 5811 – Activități de editare a cărților
 • 5911 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
 • 5912 – Activități de post-producție cinematografica, video și de programe de televiziune
 • 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
 • 5914 – Proiecția de filme cinematografice
 • 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 • 7420 – Activități fotografice
 • 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică (limitat la intermedierea vanzarii de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice)
 • 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
 • 9001 – Activități de interpretare artistică (spectacole)
 • 9002 – Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
 • 9003 – Activități de creație artistică
 • 9004 – Activități de gestionare a sălilor de spectacole
 • 9101 – Activități ale bibliotecilor și arhivelor
 • 9102 – Activități ale muzeelor
 • 9103 – Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

Obligațiile beneficiarilor:

 • Prin completarea cererii de finanțare, Solicitanții își iau angajamentul de plată cu prioritate a obligațiile fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, existente la momentul acordării ajutorului, până la expirarea termenului de 6 luni de la data fiecărei plăți a ajutorului de minimis acordat de furnizor.
 • Solicitanții își iau angajamentul privind menținerea activității pentru care au solicitat finanțare, cel puțin 6 luni de la data ultimei plăți.
 • Beneficiarii pot cheltui sumele accesate pentru a desfășura activități în conformitate cu codul CAEN pentru care aplică.

Prin această Schemă sunt acordate granturi în cuantum de maxim 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN menţionate, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere, calculată pe durata ultimilor 3 ani fiscali.

Baza de calcul al ajutorului este certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a CECCAR, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către solicitant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai CAFR, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către solicitant.

Dacă ai nevoie de asistență în a aplica pentru Schema de ajutor, poți colabora cu noi. Este suficient să completezi formularul următor și, dacă ești eligibil, vei fi contactat de către un consultant partener.

schema de ajutor

Similar Posts

Lasă un răspuns